Thursday, September 23, 2010

An-Nas.


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

Katakanlah (wahai Muhammad):
Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekalian manusia. (1)

Yang Menguasai sekalian manusia. (2)
Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. (3)
Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. (4)
Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. (5)
(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia. / (6)

No comments:

Post a Comment